top of page

ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE

(WZA)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ)

Nasze Walne Zgromadzenie dokona przeglądu rocznych sprawozdań operacyjnych, dyrektorskich i finansowych oraz wybierze nowych członków Rady Dyrektorów. Poprawki do Konstytucji mogą być przedstawiane do rozpatrzenia członkom. Wszelkie proponowane zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

OGŁOSZENIE O SPOTKANIU

DATA

Niedziela, 21 lutego 2021 r

CZAS I LOKALIZACJA

Lokalizacja: Zoom

Czas: od 7:00 do 9:00

REJESTRACJA

PROPONOWANE ZMIANY

OGŁOSZENIE O NOMINACJACH

NOMINACJA

FORMULARZ

FORMULARZ ZGODY

DYREKTOR

ROLE

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW

NOMINACJA

RAPORT

RAPORT ROCZNY 2020

Formularz pełnomocnictwa

bottom of page