top of page

REGISTRATION CLOSING SOON!

2024 OUTDOOR YOUTH RECREATIONAL LEAGUE

OUR PROGRAMS

The Erin Mills Soccer Club (EMSC) is a non-profit community-based organization in Mississauga, offering indoor and outdoor recreational and competitive soccer programs since 1972. 

52165737823_87c627a917_o.jpg

Recreational Program

Offering both Youth and Adult leagues!

IMG_1773.JPG

Development Program

The U8-U12 Development Program offers a structured player development program!

52369946156_ccfbb596d8_o.jpg

Competitive Program

The U13-U18 Competitive Program continues the competitive pathway.

TIN TỨC CÂU LẠC BỘ

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

  • Instagram
bottom of page