top of page

 

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Chính sách bảo hiểm

HKMB HUB vui mừng cung cấp cho Ontario Soccer và các thành viên thông tin về chương trình bảo hiểm. Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để biết thông tin chi tiết về chủ đề được tham khảo. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào ngoài thông tin được cung cấp tại đây, đừng ngần ngại liên hệ với HUB HKMB.

Đệ trình khiếu nại do tai nạn

Hoàn thành TẤT CẢ (5 trang) biểu mẫu và gửi Câu lạc bộ / Học viện của bạn để xác nhận trước khi gửi cho công ty bảo hiểm.

Ontario Soccer - Biểu mẫu yêu cầu bồi thường do tai nạn (Cập nhật ngày 1 tháng 9 năm 2017)

Chính sách bảo hiểm

bottom of page