top of page

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ

Câu lạc bộ bóng đá Erin Mills biết tầm quan trọng của việc trở thành một phần của cộng đồng địa phương của chúng tôi. Câu lạc bộ đang tìm kiếm các nhà tài trợ muốn hợp tác với thương hiệu của chúng tôi và kết nối với cơ sở thành viên của chúng tôi để thêm vào trải nghiệm bóng đá.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành nhà tài trợ và kết nối với các thành viên của chúng tôi, hãy liên hệ với người quản lý tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi rất vui được gặp bạn và tìm công việc hợp tác có lợi cho cả hai chúng tôi.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Dịch vụ khách hàng

info@erinmillssoccer.com
905-820-9740

Cảm ơn bạn đã gửi! Chúng tôi sẽ liên lạc trong 2-3 ngày làm việc tới.

bottom of page