top of page

KỲ VỌNG

KỲ VỌNG

Những gì chúng tôi mong đợi từ huấn luyện viên của chúng tôi

 

  • Thái độ tích cực với tinh thần cởi mở

  • Lời cam kết

  • Có kiến ​​thức về trò chơi và hiểu biết về phát triển người chơi

  • Hãy là một người chơi trong đội

  • Tuân theo các Chính sách và Kỳ vọng của Câu lạc bộ

  • Có lòng trung thành với Người chơi, Thành viên và Câu lạc bộ của chúng tôi

 

Những gì bạn có thể mong đợi từ câu lạc bộ

 

  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật

  • Tiếp cận Cơ sở Đào tạo Tiêu chuẩn Cao

  • Hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật với Giáo dục và Phát triển Huấn luyện

  • Nơi tuyệt vời để vui chơi

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page